Razvitak Roma U Jugoslaviji. Problemi I Tendencije. Zbornik Radova Sa Naučnog Skupa 1992